MLR, MOR, MRR

ดอกเบี้ยเงินกู้ที่เกี่ยวกับการบ้าน MLR, MOR, MRR

ในการที่เราจะมีบ้านพักอาศัยดีๆ สวยๆ สักหลังนึง สำหรับมนุษย์เงินเดือนก็คงหนีไม่พ้นการที่เราจะต้องขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินกับสถาบันการเงิน และเมื่อเราได้เข้าไปอยู่ในสารบบของการกู้ยืมเงินกับธนาคารแล้ว เจ้าหน้าที่สินเชื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเพื่อขอสินเชื่อ MLR, MOR และ MRR โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ที่หลายธนาคารก็ออกโบรโมชั่นเพื่อเสนอเป็นทางเลือกให้ลูกค้า เช่น ดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี ปีต่อมาลอยตัวเป็น MLR + 1 หรือ คงที่