%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c

แผงโซลาร์ที่เราใช้ผลิตไฟฟ้า มีกี่แบบมาดูกัน

พลังงานที่มนุษย์เราใช้กันอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้นทุกวันคงไม่พ้นพลังงานไฟฟ้า เมื่อมนุษย์เราเริ่มตระหนักถึงการที่ต้องประหยัดพลังงาน ก็มีการคิดค้นวิธีต่างๆให้ช่วยเราประหยัด และค้นหาพลังงานทางเลือกต่างๆมากมาย ทดลอง ทดสอบกันอยู่เรื่อยมา ทุกวันนี้สิ่งที่ช่วยเราผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดนไม่ต้องพึ่งวัตถุดิบใด นั่นคือการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ หลายๆ คนคงรู้กันเเล้วว่า แผงโซลาร์ควรติดที่ไหน แผงโซลาร์ติดอย่างไร แผงโซลาร์ราคาประมาณเท่าไหร่ แผงโซลาร์มีขายที่ไหนบ้าง แต่วันนี้ เราจะภาพมาทำความรู้จักว่า ประเภทของแผงโซลาร์มีกี่แบบ แต่ละแบบมีคุณสมบัติ แบบไหนบ้าง และควรติดตั้งในสถานที่ ที่มีสภาพอากาศอย่างไร